O NAS


Odvetniška družba Simonič in Vrančič, o.p., d.n.o. je bila ustanovljena leta 2008 s strani odvetnika Andreja Simoniča in odvetnice Saše Vrančič Makuc,  kot pisarna, ki največji obseg svojih svetovalnih in odvetniških storitev opravlja na področju civilnih in gospodarsko pravnih zadev. Pred tem je odvetnik Simonič od leta 2004 opravljal delo kot samostojni odvetnik. Cilj poslovanja naše odvetniške družbe je zagotoviti strankam celostne pravne rešitve zlasti preko  čim večje povezanosti s strankami v smislu svetovanja in tekoče komunikacije s strankami tako v vsaki posamezni fazi projekta in tekočem poslovanju, kot tudi glede celostne rešitve. Partnerji in sodelavci za stranke vedno iščemo najboljšo in najbolj optimalno rešitev, pri čemer je varovanje zaupnosti naših strank na prvem mestu. Naš temeljni cilj je sodelovanje, ki našim strankam nudi strokovno svetovanje, priprave pogodb, aktov in listin, sodelovanje pri pogajanjih in zastopanje strank v postopkih pred pristojnimi organi.

ODVETNIKI


Andrej Simonič, odvetnik

• ustanovitelj in glavni partner odvetniške pisarne

• diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani v letu 1989. Svojo kariero je začel kot pripravnik na Okrožnem sodišču v Ljubljani

• po opravljenem pravosodnem izpitu  leta 1991 je pričel delati kot strokovni sodelavec na gospodarskem oddelku in sodnem registru Okrožnega sodišča v Ljubljani

• od leta 1993 je delal kot pravni svetovalec na  Agenciji Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo, kjer je sodeloval pri privatizacijskih projektih večjega števila podjetij

• v obdobju od 1995 do 1996 je delal kot pravni svetovalec na Agenciji za trg vrednostnih papirjev

• leta 1996 je bil imenovan za državnega sekretarja na Ministrstvu za finance Republike Slovenije, kjer je bil zadolžen za finančni sistem in trg zavarovalništva

• v obdobju med leti 2000 in 2004 se je pridružil Odvetniški družbi Čeferin iz Grosuplja, kjer je delal kot odvetnik predvsem na področju gospodarskega in civilnega prava

• ob koncu leta 2004 je ustanovil  samostojno odvetniško pisarno in opravljal delo samostojnega odvetnika

• leta 2007 je ustanovil odvetniško družbo Simonič in Vrančič, o.p., d.n.o., in od tedaj naprej opravljal delo vodilnega partnerja v tej odvetniški družbiSaša Vrančič Makuc, odvetnica

• diplomirala je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani v letu 2001

• svojo kariero je začela kot pravna svetovalka v pravnem oddelku večje slovenske finančne družbe, kjer je sodelovala v kreditnih odborih finančnih družb v Sloveniji in Srbiji

• v letu 2005 se je zaposlila pri odvetniku Andreju Simoniču kot odvetniška pripravnica

• po opravljenem pravosodnem izpitu v letu 2007 je z odvetnikom Andrejem Simoničem ustanovila odvetniško družbo Simonič in Vrančič o.p., d.n.o., kjer opravlja delo odvetniceIgor Rosina, odvetniški pripravnik

• diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani v letu 2007

• svojo kariero je začel kot pravni svetovalec v priznani patentni pisarni v Ljubljani

• v začetku leta 2009 se je v odvetniški pisarni zaposlil kot odvetniški pripravnikTjaša Vratanar, vodja administracije

• sodeluje z odvetniško družbo od leta 2010

• ob delu opravlja tudi študij na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

ODVETNIŠKA PISARNA SIMONIČ IN VRANČIČ


GALERIJA KAPITELJ

POLJANSKI NASIP 8

1000 LJUBLJANA, SLOVENIjA


T: +386 1 430 48 46

F: +386 1 430 48 47


INFO@SIMONIC-VRANCIC.SI