PODROČJE DELA


Od ustanovitve v letu 2008 Odvetniška družba Simonič in Vrančič, o.p., d.n.o. opravlja odvetniške storitve na področju gospodarskega in civilnega prava v zadevah, ki se nanašajo zlasti na naslednja pravna področja:


•       Korporacijske zadeve

•       Pogodbena razmerja

•       Delovna razmerja

•       Dolžniško-upniška razmerja

•       Odškodninske zadeve

•       Premoženjske zadeve

•       Javna naročila, avtorske pravice in intelektualna lastnina, varstvo potrošnikov, varstvo

        osebnih podatkov, mediji, oglaševanje, omrežja in storitve elektronskih komunikacij

  1.       Zastopanje strank v upravnih in sodnih postopkih

  2.       Prekrškovni postopki


Partnerji in zaposleni v odvetniški pisarni tekoče govorijo angleški, nemški, hrvaški in srbski jezik.

ODVETNIŠKA PISARNA SIMONIČ IN VRANČIČ


GALERIJA KAPITELJ

POLJANSKI NASIP 8

1000 LJUBLJANA, SLOVENIjA


T: +386 1 430 48 46

F: +386 1 430 48 47


INFO@SIMONIC-VRANCIC.SI